Blogi

Blogi

Viimevuonna julkaistiin kirjallisuuskatsaus aiheesta HVRT (high velocity resistance training) harjoittelun vaikutuksesta luuston mineraalitiheyteen ikääntyneillä. HVRT harjoittelulla tarkoitetaan harjoittelua, jossa tietty liike suoritetaan eksentrisesti hitaasti ja konsentrisesti nopeasti. Katsaukseen soveltui mukaan 25 eri tutkimusta aiheesta.

Jos havaitaan kohonnut verensokeri ajoissa, on mahdollista kokonaan estää diabeteksen puhkeaminen

Miten saamme enemmän liikkuvia aikuisia? Kannustamalla ja näyttämällä esimerkkiä lapsille liikkuvaan elämäntyyliin, todennäköisyys elämäntyylin jatkumiselle aikuisuuteen moninkertaistuu. Myös tiedon lisääminen liikkumattomuuden haitoista ja liikkumisen hyödyistä on oleellista. Tärkeää olisi myös ymmärtäminen, että liike on oleellisinta. Se, että...

Suomen hallitus sopi vuoden 2024 talousarvioesityksessä kotitalousvähennyksen laajentamisesta kotona tuotettuun fysio- ja toimintaterapiapalveluihin. Fysioterapian kotitalousvähennyksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta.

Yleisin olkapään jännevaiva on kiertäjäkalvosimen tendinopatia. Riskiä olkapään jännevaivoihin suurentaa olkaniveltä kuormittavat voimat, jatkuvat toistoliikkeet ja pitkään jatkuva olkavarren kohoasento. Esiintyvyys kasvaa selvästi myös iän myötä. Fysioterapeuttisella kuntouttamisella suuri merkitys hoidossa.