Blogi

Blogi

Suomen hallitus sopi vuoden 2024 talousarvioesityksessä kotitalousvähennyksen laajentamisesta kotona tuotettuun fysio- ja toimintaterapiapalveluihin. Fysioterapian kotitalousvähennyksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta.

Yleisin olkapään jännevaiva on kiertäjäkalvosimen tendinopatia. Riskiä olkapään jännevaivoihin suurentaa olkaniveltä kuormittavat voimat, jatkuvat toistoliikkeet ja pitkään jatkuva olkavarren kohoasento. Esiintyvyys kasvaa selvästi myös iän myötä. Fysioterapeuttisella kuntouttamisella suuri merkitys hoidossa.