Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: SportSari Oy

Y-tunnus: 2084851-9

Osoite: Vuosaarentie 5

Postinumero: 00980

Postitoimipaikka: HELSINKI

Puhelinnumero: 0505867966

Sähköpostiosoite: info@sportsari.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: SportSari Oy

Nimi: Sari Salo

Osoite: Vuosaarentie 5

Postinumero: 00980

Postitoimipaikka: HELSINKI

Puhelinnumero: 0505867966

Sähköposti: info@sportsari.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: SportSari Oy

Nimi: Sari Salo

Osoite: Vuosaarentie 5

Postinumero: 00980

Postitoimipaikka: HELSINKI

Puhelinnumero: 0505867966

Sähköposti: info@sportsari.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Fysioterapiaan tai hierontaan tullessa kerättäviä henkilötietoja sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien laillisten velvoitteiden mukaisesti.

Nettiajanvarauksen (Nettiaika) ja verkkokauppamme (Ecwid) keräämät henkilötiedot tallentuvat heidän sopimusten mukaisesti. Nettiaika tallentaa hoitohistorian ja Ecwid tekemät ostokset. 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella fysioterapiaan tai hierontaan tullessa. Fysioterapeuteilla ja hierojilla on laillinen velvoite kerätä asiakkaan henkilötiedot ennen hoitoa ja kirjata fysioterapiasta tai tehdystä hieronnasta.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot ja tiedot fysioterapiasta tai hieronnasta säilytetään niin kauan, kuin laki velvoittaa niitä säilytettäväksi. Asiakas voi myös pyytää omat tiedot itselleen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Asiakaskortisto ei ole toistaiseksi sähköisenä. Käyttämämme ajanvarausjärjestelmän Nettiajan ja Ecwid tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. info@sportsari.fi