Ehkäiseekö harjoittelu niskakipua?

05.12.2023
Jokaista kahdeksaa harjoittelevaa kohden voidaan ehkäistä yksi niskakipujakso.

Fysioterapialehdessä (06/2023, 4-5) oli mielenkiintoinen artikkeli, jossa kerrottiin eri tutkijaryhmien tutkimuksista, koskien harjoittelun vaikutuksista niskakipuun. Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin voidaanko niskakipua vähentää fyysisellä harjoittelulla.

Harjoittelun vaikutus niskakivun ehkäisyyn on kohtalaisen hyvä, sillä jokaista kahdeksaa harjoittelevaa kohden voidaan ehkäistä yksi niskakipujakso. Kolmessa eri tutkimuksessa harjoittelu sisälsi voimaharjoittelua, yhdessä venyttelyä, sekä motorisen kontrollin harjoitteita. Venyttelyryhmässä venyteltiin hartian, niskan ja rinnan lihaksia ja vahvistettiin kaulan alueen lihaksia. Toisessa tutkimuksessa käytettiin viikossa yksi tunti työpäivän aikana pienryhmissä tehtäviin yksilöllisiin voimaharjoitteisiin. Harjoitteluun sitoutumisen ja muiden terveyshyötyjen näkökulmasta fysioterapeutin ohjaama monipuolinen ylävartaloharjoittelu on todennäköisesti kokonaisuudessaan hyödyllisempää, kuin spesifisti vain muutamiin kaularangan lihaksiin kohdentuva harjoittelu.

Tiivistelmänä voidaan sanoa, että tunti harjoittelua viikossa voi vähentää toimistotyöntekijöiden niskakipua. Ongelmaksi voi tulla se, että pitkäaikaiseen harjoitteluun sitoutuminen voi kuitenkin olla monelle hankalaa.

Lähde: Fysioterapia 2023. Ehkäiseekö harjoittelu niskakipua? Fysioterapia 6/23